skip to Main Content

Varför välja Preloc?

Timmerhus är energieffektiva eftersom trä är ett naturligt isoleringsmaterial. Isolerings- och värmeegenskaperna hos timmer bevarar den önskade inomhustemperaturen och isolerar effektivt både värme och kyla. Utöver sina värmeisolerande egenskaper, är trä även ett bra ljudabsorberande material vilket bidrar till att timmerhus är så varma, avkopplande och rofyllda. Konstruktionen i timmerhus ökar välbefinnandet samtidigt som den sänker kostnaderna för uppvärmning och ventilation. Forskning visar att timmerhus har positiva effekter på såväl vårt psykiska som fysiska välbefinnande. Tjockleken på timret vi använder varierar mellan 45 och 270 mm. Som byggmaterial använder vi antingen massivt timmer eller lamelltimmer

Luftfuktighet och koldioxidhalter hålls på en jämn nivå

Timmer absorberar värme och ljusenergi från solen som sedan avges vid behov i inomhusluften. Timrets isolerings- och värmeegenskaper bevarar den önskade inomhustemperaturen på ett naturligt sätt. Huset är således trivsamt varmt på vintern och svalt på sommaren.

På vintern när inomhusluften blir torrare, släpper timret ifrån sig fukt. På sommaren när luftfuktigheten ökar, bevarar/absorberar timret fukten naturligt. Därigenom bevaras luftfuktigheten inomhus på mellan 25–45 procent och bidrar till en hälsosam inomhusluft.

Den arktiska furan från norra Finland växer långsamt under de geologiskt perfekta och karga klimatförhållandena. Virket har täta årsringar vilket gör att rörelser i virket och sprickbildning minimeras. Därför är furu det starkaste och mest hållbara byggmaterialet för timmerhus. Dessutom är timmer det bästa valet som byggmaterial med tanke på hållbar utveckling och klimatförändringar.

När du väljer ett trähus av timmer, väljer du också ett material som produceras energieffektivt och som ger minimalt med negativa miljöeffekter under sin livscykel. Energikostnaderna som används vid träbearbetning är endast en bråkdel av den energi som behövs för andra byggmaterial såsom stål, cement, plast och aluminium. Träkonstruktionerna hjälper aktivt naturen genom att absorbera och lagra atmosfärisk CO2 under produktionen, efter att de byggts och kontinuerligt under hela sin livstid. Genom att använda mer trä istället för icke förnybara material baserat på fossila bränslen, minskar vi miljöavtrycket (“koldioxidavtrycket”) avsevärt. Vi på Preloc utvecklar ständigt våra produktionsprocesser för att göra dem mer miljöeffektiva på alla nivåer. Biprodukter såsom sågspån och avfall, återanvänds av lokala lantbrukare eller används till bioenergiproduktion, vilket innebär att avfallsproblemet är obefintligt.

kaavioENG

Våra samarbetspartners förser oss med PEFC-certifierade träprodukter. PEFC-certifieringen garanterar att råvaran endast kommer från certifierade skogar. The PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) är en oberoende, icke-vinstdrivande organisation och har satt upp kriterierna utifrån internationellt godkända krav.

CE-kvalitetsmärkningen på allt vårt material försäkrar att kunden alltid får högklassiga produkter levererade, som produkterna som listas nedan. Dessa uppfyller nuvarande föreskrifter och standarder inom produktion och byggindustrin.

  • Lamelltimmer med lim
  • Lamellbalkar med lim
  • Dörrar och fönster
  • Hyvlade träbjälkar eller paneler (plankor, paneler, golvbeläggning, lister etc.)

Passar vid alla olika förhållanden

Våra timmerhus finns representerade i så olika klimatförhållanden runt om i världen som Israel, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Österrike, Storbritannien och till och med Franska Polynesien. Vi skräddarsyr hus efter våra kunders önskemål. Ett omsorgsfullt designat och välbyggt timmerhus tål:

  • höga temperaturer
  • höga fukthalter
  • jordbävningar*
  • massiva snölaster
  • tyfoner

Som byggmaterial är den arktiska furan från norra Finland det bästa, säkraste och pålitligaste valet.

*Jordbävningar: En timmervägg står emot seismiska påfrestningar väl, så timmer rekommenderas som det huvudsakliga byggmaterialet i områden med risk för seismisk aktivitet. Timmer är ett lätt material och står emot såväl horisontella som vertikala rörelser utan att skadas och har en hög deformationstålighet. Dessa egenskaper gör också timmer till det perfekta byggmaterialet för flyttbara byggnader som kan behöva transporteras antingen hela eller i delar vid något tillfälle under sin livstid.

Back To Top