skip to Main Content

Samarbetspartners

Våra samarbetspartners förser oss med PEFC-certifierade träprodukter. PEFC-certifieringen garanterar att råvaran endast kommer från certifierade skogar. The PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) är en oberoende, icke-vinstdrivande organisation och har satt upp kriterierna utifrån internationellt godkända krav.

CE-kvalitetsmärkningen på allt vårt material försäkrar att kunden alltid får högklassiga produkter levererade, som produkterna som listas nedan. Dessa uppfyller nuvarande föreskrifter och standarder inom produktion och byggindustrin.

  • Lamelltimmer med lim
  • Lamellbalkar med lim
  • Dörrar och fönster
  • Hyvlade träbjälkar eller paneler (plankor, paneler, golvbeläggning, lister etc.)
Back To Top